Videos

Tp.HCM chuẩn bị xong phương án điều chỉnh quy hoạch Tp.Thủ Đức

Tp.HCM sẽ nghiên cứu lập quy hoạch chung Tp.Thủ Đức theo định hướng đô thị sáng tạo tương tác cao, trở thành hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, dựa trên nền tảng phát triển kinh tế – xã hội – môi trường gắn liền với kinh tế tri thức, […]

0918333923